ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดนครสวรรค์

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครสวรรค์
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดนครสวรรค์

ค้นพบ 12 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-70.00
ที่ตั้ง : ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-75.00
ที่ตั้ง : หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-53.00
ที่ตั้ง : เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-3-37.00
ที่ตั้ง : ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-0-0.00
ที่ตั้ง : สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-0.00
ที่ตั้ง : พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-0.00
ที่ตั้ง : บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 35-2-70
ที่ตั้ง : หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 27-2-41.00
ที่ตั้ง : ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 25-0-92.00
ที่ตั้ง : บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 191-2-37.00
ที่ตั้ง : บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 22-3-69.00
ที่ตั้ง : ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดนครสวรรค์ เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดนครสวรรค์ ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดนครสวรรค์ ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดนครสวรรค์